Oferta firmy


Księgowość

prowadzenie PKPiR
prowadzenie księgi handlowej
ewidencja przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych ewidencja rejestrów dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług VAT
prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażeniaPłace i Kadry

sporządzanie list płac
sporządzanie kartotek wynagrodzeń pracowników
obliczanie podatku dochodowego od pracowników
sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS
sporządzanie sprawozdań dla GUS
obsługa kadrowaBiuro reprezentuje klientów w czasie kontroli przed US i ZUS

oraz ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonych ksiąg i rozliczeń.